NÁBOR DO ATLETICKÝCH PŘÍPRAVEK

01.09.2019 00:00

ATLETICKÉ PŘÍPRAVKY (5 - 11 let)

 
Nábor do ATLETICKÝCH PŘÍPRAVEK (školka, minipřípravka a přípravka) bude probíhat v průběhu prvních dvou zářijových týdnů (2. - 6.9. a 7. - 13.9.), a to VÝHRADNĚ ZA OSOBNÍ ÚČASTI RODIČE dítěte na vypsané NÁBOROVÉ INFORMAČNÍ SCHŮZCE.  
Nahlašování se telefonicky, emailem atd. je zcela bezpředmětné!

 

V současné době probíhá tvorba rozpisu tréninků pro všechny tréninkové skupiny, kdy je třeba zajistit dostatečnou kapacitu tréninkových možností v tělocvičnách během zimního období.
 
Nábor bude probíhat ve dvou vlnách:
1.) Děti, které již na tréninky docházely v minulém školním roce, mají v případě zájmu o pokračování před novými zájemci přednost. NAHLÁŠENÍ ZÁJMU JE TŘEBA USKUTEČNIT BĚHEM PRVNÍHO ZÁŘIJOVÉHO TÝDNE (2. - 6.9.2019)! Pozdější nahlášení nezaručuje, že se dítě do kapacity skupiny vejde!
2.) Noví zájemci doplní kapacitu tréninkových skupin, a to na základě NAHLÁŠENÍ ZÁJMU BĚHEM DRUHÉHO ZÁŘIJOVÉHO TÝDNE (9. - 13.9.2019).
 
 
 

TERMÍNY INFORMAČNÍCH SCHŮZEK PRO RODIČE STÁVAJÍCÍCH ČLENŮ ATLETICKÝCH PŘÍPRAVEK:

1.) pondělí 2.9.2019 v 17:30 na stadionu
2.) úterý 3.9.2019 v 17:30 na stadionu
3.) pátek 6.9.2019 v 17:30 na stadionu
 

TERMÍNY INFORMAČNÍCH SCHŮZEK PRO RODIČE NOVÝCH ZÁJEMCŮ:

 
1.) pondělí 9.9.2019 v 17:30 na stadionu
2.) středa 11.9.2019 v 17:30 na stadionu
3.) pátek 13.9.2019 v 17:30 na stadionu
 
Tréninky atletických přípravek budou probíhat od třetího zářijového týdne (od 16.9.), podle zveřejněného rozpisu tréninků,ve skupinách, do nichž budou děti zapsány v rámci prvních dvou zářijových - náborových týdnů.
 
 

ÚČAST RODIČE NA NÁBOROVÉ INFORMAČNÍ SCHŮZCE JE NUTNÁ PRO ZAPSÁNÍ DÍTĚTE DO VYBRANÉ TRÉNINKOVÉ SKUPINY, A TÍM PÁDEM MOŽNOST ZAPOJIT DÍTĚ DO TRÉNINKOVÉ ČINNOSTI.