Holešovský desetiboj

 

Holešovský desetiboj je sportovní akcí, která se klade za cíl oslovit co nejširší, především dětskou, veřejnost a ukázat jí krásu, pestrost a bohatost atletiky jako sportovního odvětví v přístupné podobě.

 

Nesoutěžní forma Holešovského desetiboje je jedinečnou příležitostí, při které si děti mohou vyzkoušet svému věku zvládnutelné a přitom atraktivní disciplíny.

 

První ročník Holešovského desetiboje proběhl v roce 2015 za účasti necelé stovky účastníků od 4 do 13 let.

 

V roce 2016 Holešovský desetiboj zaznamenal své druhé pokračování, které navázalo na úspěšnou premiéru z předešlého roku.

 

 

Reportáže z proběhlých ročníků Holešovského desetiboje, včetně bohatých fotogalerií:
     1. ročník - 2015
     2. ročník - 2016