FOTOGALERIE KLUBU

 

VIDEOGALERIE KLUBU

 

 

 

O nás

 

Sportovní klub Atletika Holešov je spolek, jehož hlavním cílem je zajištění podmínek pro organizaci atleticky zaměřených aktivit především pro děti a mládež, ale i dospělé a to jak rekreačního, tak i výkonostního charakteru.

 

 

Vzhledem k historicky neexistující podobě organizované atletiky v Holešově je naším prvořadým cílem vybudování dětské a mládežnické členské základny, která získá k atletice, ne náhodou nazývané "královnou sportu", i dalším pohybovým a sportovním aktivitám, kladný vztah. Na jeho základě je možné v budoucnu pro svěřence zajišťovat např. i výkonnostní až vrcholový atletický trénink. (podrobněji o našich cílech a dlouhodobé strategii viz "Atletika není jen běhání a skákání")

 

 

Atletika není jen běhání a skákání

 

"CITIUS, ALTIUS, FORTIUS" - rychleji, výše, silněji

 

Výše citované olympijské heslo stručně a naprosto zřetelně vystihuje cíl snažení každého měřitelného sportovního odvětví. Atletika už svou historií, která sahá do dob antických olympijských her, toto heslo také bezesporu naplňuje.

 

 

Přesto si klademe cíle jiné a dovolíme si tvrdit, že zásadnější. V současné době, kdy jsou děti vystaveny nepřebernému množství vlivů (internet, televize apod.), není vždy jednoduché je zaujmout a vhodně tak spoluvytvářet jejich osobnost. Způsob našeho vedení atleticky zaměřených aktivit si jako prvořadý a zásadní klade důraz na disciplínu a smysl pro fair play. Jsme přesvědčeni, že trenérsko-pedagogický přístup vedoucí k výchově zodpovědných a společenské normy dodržujících dětí, budoucích dospělých, je správnou cestou. Slušný a zodpovědný sportovně nepříliš zdatný jedinec je pro nás víc než mistr republiky, který se chová jako "hulvát".

 

 

Až jako další cíle naší činnosti máme vytyčeno dlouhodobým působením na atleticky zaměřených trénincích zlepšování úrovně pohybových schopností a dovedností. V této rovině (u dětí do cca 12 - 13 let) dbáme především na nácvik správné techniky provedení daných tělovýchovně-sportovních prvků a činností, úroveň absolutní měřitelné sportovní výkonnosti je podle nás vhodné cíleně trénovat až ve vyšším věku svěřenců. Naše strategie sportovního tréninku dětí a mládeže je založena na rozvoji co nejširšího spektra pohybových dovedností, jednoduše řečeno, vedeme děti k všestrannosti. Tímto přístupem, bez brzké sportovní specializace, je umožněn standardní tělesný vývoj dítěte bez přetěžování a rizika způsobení únavových či chronických zranění.

 

 

 

Férovost a přímost aneb nemáme co skrývat.

 

Činnost Atletiky Holešov je založena především na nadšení a spatřování smyslu svého snažení všech, kteří se na ní podílejí. Je v maximální možné míře přizpůsobována potřebám současné generace dětí a mládeže tak, aby tyto mladé sportovce především bavila, aby v ní viděli smysl a aby byla zdraví spoluvytvářející a podporující, nikoliv destruující, jak se bohužel často při nevhodném přístupu k vedení pohybových a sportovních aktivit dětí a mládeže stává.

 

Základem financování Atletiky Holešov jsou vybírané členské příspěvky. Podstatnou část finančních prostředků, které klub potřebuje ke své činnosti, tvoří dotační příspěvky Města Holešova, Českého atletického svazu, České unie sportu a dalších subjektů.

 

Veškeré informace o činnosti klubu jsou podrobně uvedeny ve zveřejněných výročních zprávách.

     Výroční zpráva 2014

     Výroční zpráva 2015