Atletika není jen běhání a skákání

10.09.2013 23:07

 

 

"CITIUS, ALTIUS, FORTIUS" - rychleji, výše, silněji

 

Výše citované olympijské heslo stručně a naprosto zřetelně vystihuje cíl snažení každého měřitelného sportovního odvětví. Atletika už svou historií, která sahá do dob antických olympijských her, toto heslo také bezesporu naplňuje.

 

Přesto si klademe cíle jiné a dovolíme si tvrdit, že zásadnější. V současné době, kdy jsou děti vystaveny nepřebernému množství vlivů (internet, televize apod.), není vždy jednoduché je zaujmout a vhodně tak spoluvytvářet jejich osobnost. Způsob našeho vedení atleticky zaměřených aktivit si jako prvořadý a zásadní klade důraz na disciplínu a smysl pro fair play. Jsme přesvědčeni, že trenérsko-pedagogický přístup vedoucí k výchově zodpovědných a společenské normy dodržujících dětí, budoucích dospělých, je správnou cestou. Slušný a zodpovědný sportovně nepříliš zdatný jedinec je pro nás víc než mistr republiky, který se chová jako "hulvát".

 

Až jako další cíle naší činnosti máme vytyčeno dlouhodobým působením na atleticky zaměřených trénincích zlepšování úrovně pohybových schopností a dovedností. V této rovině (u dětí do cca 12 - 13 let) dbáme především na nácvik správné techniky provedení daných tělovýchovně-sportovních prvků a činností, úroveň absolutní měřitelné sportovní výkonnosti je podle nás vhodné cíleně trénovat až ve vyšším věku svěřenců. Naše strategie sportovního tréninku dětí a mládeže je založena na rozvoji co nejširšího spektra pohybových dovedností, jednoduše řečeno, vedeme děti k všestrannosti. Tímto přístupem, bez brzké sportovní specializace, je umožněn standardní tělesný vývoj dítěte bez přetěžování a rizika způsobení únavových či chronických zranění.