Co zde najdete?

11.12.2013 21:46

 

Rubrika "testy výkonnosti" je ukazatelem aktuálně dosahované výkonnosti členů klubu ve vybraných měřitelných tréninkových aktivitách (např. sprinterský běh, skok daleký, hod vybraným náčiním, vytrvalostní běh apod.).

 

Vzhledem k cílové věkové skupině, se kterou v současné době primárně pracujeme nejsou dané výkony zcela směrodatné a vypovídající. Testy výkonnosti budou po určité době v daných disciplínách opakovány, dosahované výkony tak budou ukazatelem vývoje výkonnosti daného atleta. V neposlední řadě, pro děti se jedná o atraktivní formu soutěže, v jejímž rámci se mohou bezprostředně porovnat s tréninkovými kamarády.