Letní pobytové SPORTCAMPY

04.03.2014 23:34

 

V průběhu letních prázdnin bude Atletika Holešov organizovat sportovní pobytový tábor (SPORTCAMP). Bližší informace o akci jsou uvedeny v informačním letáku.

 

 

Akce je určen pro členy atletického klubu, zároveň je otevřena i pro ostatní zájemce.

 

Poznámka: V nabídce letních pobytových akcí pro děti byl druhý turnus (sportcamp Jeseníky), vzhledem k nenaplnění kapacity byl zrušen. Případní zájemci mohou využít posledních volných míst v rámci sportcampu Beskydy.

 

Postup přihlášení dítěte na SPORTCAMP:

 

1.) Na jednom z uvedených kontaktů nahlaste zájem o účast dítěte na Vámi vybrané akci. Po nahlášení bude dítě zapsáno na seznam předběžných zájemců. Současně Vám bude odeslána (předána) přihláška spolu s dalšími tiskopisy, které je třeba před nástupem na akci odevzdat (list účastníka, posudek o zdravotní způsobilosti).

 

2.) Odevzdejte vyplněnou přihlášku (nejpozději do 5 dnů od přijetí přihlášky); od této chvíle bude dítě závazně přihlášeno.

 

3.) Ve stanoveném termínu uhraďte zálohu (50% celé částky), případně celou částku.

     Ve stanoveném termínu uhraďte doplatek platby (Pokud již nebyla uhrazena celá částka.)

     Uhrazením celé částky (jednorázově i více platbami po částech) je dítě definitivně přihlášeno na akci.

 

4.) Včas zajistěte potvrzení zdravotní způsobilosti dítěte u jeho dětského lékaře. Potvrzení s dostatečným předstihem před danou akcí odevzdejte.

 

5.) Společně si přejme ideální počasí a těšme se na SPORTCAMP!

 

 

Harmonogram přihlašování a plateb:

                    do 16.3.             přednostní příjem přihlášek členů atletického klubu

                                            (ostatní zájemci budou zapisováni na čekací listinu)

                    do 18.5.             příjem přihlášek zájemců z řad členů atletického klubu + ostatních zájemců

                                            (Po tomto datu již nebude možné se přihlásit!)

                    do 31.5.             příjem zálohových plateb (50% celé částky), příjem doplatků plateb