Soustředění

 

Sportovci se závodními ambicemi mají možnost se zúčastňovat pravidelně pořádaných sportovních soustředění, která si kladou za cíl jednak zvýšit úroveň sportovní přípravy a jednak, což považujeme za neméně podstatné, zásadním způsobem upevňují vazby mezi sportovci v kolektivu.
Pro dospívající mládež, která takříkajíc hledá, kam patří a kam chce patřit, je tato možnost trávení času na vícedenních pobytových akcích s vrstevníky tou nejlepší motivací pro prohlubování vztahu k atletice a všemu, co je s ní spojeno.

 

 

 

Poprvé Atletika Holešov uspořádala sportovní soustředění v pravém slova smyslu v létě 2016, kdy proběhlo ve společném termínu s letním dětským táborem. Tento model částečného programového propojení dětského tábora pro mladší děti a sportovního soustředění pro starší sportovce se velmi osvědčil a v dalším období jej hodláme zopakovat. O tom, jak letní soustředění 2016 vypadalo, je více uvedeno ZDE.

 

Na jaře 2017 pak proběhlo už ryze sportovní soustředění pro sportovce od mladšího žactva do juniorského věku. Zázemí jsme našli v beskydské přírodě, na Hutisku-Solanci. Více o tomto soustředění je k dočtení a shlédnutí ZDE.