LETNÍ TÁBORY S ATLETIKOU HOLEŠOV 2017


 

Postup přihlášení dítěte na tábor:

 
1.) Načerpání inspirace, motivace a vytvoření si představy, jak to na táborech s Atletikou Holešov vypadá ZDE.
 
2.) Na uvedených kontaktech každý zájemce obdrží přihlášku spolu s dalšími základními informacemi k vybranému turnusu tábora.
 
3.) Odevzdání přihlášky spolu s dalšími pořadatelem dodanými formuláři (přihláška, list účastníka, lékařské potvrzení) - DO KONCE DUBNA (Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na táboře může být odevzdáno pozděj.)
 
4.) Uhrazení částky (možno rozdělit na dvě platby) za vybraný turnus tábora DO 15. KVĚTNA (V případě rozdělení platby na dvě části budou termíny úhrady tábora dohodnuty individuálně.)
 
5.) V průběhu druhé poloviny května / první poloviny června (termín bude upřesněn) proběhne předtáborová schůzka pro rodiče přihlášených dětí. Účast je doporučená, především pak pro rodiče dětí, které jedou s námi na tábor poprvé. Rodičům budou na schůzce sděleny podrobné informace k oběma turnusům tábora.
 
6.) Netrpělivé vyhlížení DNE "D" - odjezdu na tábor :-)